Data

29 febr. 2024
Activitat realitzada

Hora

09:30 - 11:00

Webinar del Canal Jurídic: ‘Els Plans i Protocols de gènere a les fundacions: disseny, aplicació i seguiment’

PROGRAMA

  • 9.30 h Benvinguda i presentació
    Sara Pérez, gerent de la Coordinadora Catalana de Fundacions.
  • 9.35 h Els Plans d’igualtat i els protocols de prevenció de la discriminació: disseny, aplicació i seguiment
    Henar Ariza, advocada laboralista especialista en igualtat.

1. Les obligacions laborals en matèria d’igualtat:
a. Marc normatiu en matèria d’igualtat.
b. Mesures que han d’adoptar les fundacions en matèria d’igualtat.
c. Infraccions i sancions en cas d’incompliment.

2. Instruments per a la consecució de la igualtat i no discriminació:
a. El pla d’Igualtat: parts implicades, eines necessàries i contingut.
b. El protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual: elements essencials per a la seva efectivitat.
c. El protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones LGTBIQ+: incertesa normativa i recomanacions.

  • 10. 40 h Torn obert de paraules i resolució de dubtes
  • 11.00 h Fi de la sessió

 

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Shopping Basket