MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Inici » Qui som » Missió, visió i valors

La missió

Defensar i representar els interessos de l’àmbit de l’envelliment (entitats sense ànim de lucre, persones ateses, famílies) davant l’administració i la societat i vetllar per uns serveis de qualitat que donin resposta a les seves necessitats.

feate-visio

+ de 30

anys d'experiència

La visió

Posar en valor i visibilitzar un model d'acompanyament a l'envelliment sense ànim de lucre, de proximitat, saludable i de desenvolupament sostenible; incidint positivament en la societat i en les polítiques de l’àmbit de l’envelliment, sempre amb un esperit d’innovació, protecció, cooperació i transformació social.

Els valors

Solidaritat vers les necessitats de les persones grans i en situació de dependència i de les seves famílies; contribuint a un món més just i inclusiu. 

Honestedat: actuant amb coherència i sinceritat en la representació dels interessos de la federació.

Vocació de servei: oferint recursos valuosos i de qualitat a les entitats federades. 

Cooperació: treball col·lectiu amb els agents del tercer sector per garantir drets socials reals que assegurin la igualtat d’oportunitats. 

Iniciativa social: defensa d’un model d’acompanyament a l’envelliment sense afany de lucre basat en l’atenció centrada en la persona.

Qui-som-valors