POLÍTICA DE PRIVACITAT

Inici » Política de privacitat

El domini web www.feate.org és propietat de la Federació d’Entitats d’Atenció a l’Envelliment (FEATE) i com a responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de dades (679/2016) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.

Tractarà les seves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord a les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.

Per acomplir amb el Reglament 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament realitzats per la FEATE.

A més aplica el principi de transparència en tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

 

Responsable del tractament

Federació d’Entitats d’Atenció a l’Envelliment (FEATE)

NIF: G59784918

Adreça postal: carrer Pere Vergés, 1, planta 11 despatx 3; 08020 Barcelona

Telèfon: 93 278 26 97

Correu electrònic: secretaria@feate.org

 

Finalitat del tractament i legitimació:

A través del nostre lloc web tractarem les seves dades per a les següents finalitats:

  • Per a poder gestionar la seva inscripció com a membre d’una entitat sòcia, legitimats  per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la seva inscripció com a soci, Article 6.1.b RGPD.
  • Subscriure-li al nostre butlletí de notícies, legitimats per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la seva subscripció, Article 6.1.b RGPD.
  • Atendre les seves sol·licituds de contacte legitimat pel seu consentiment segons s’estableix en l’article 6.1.a RGPD i en el nostre interès legítim de comunicar-nos amb els nostres usuaris, Article 6.1.f RGPD.

Així mateix, l’entitat tractarà dades personals per a gestionar la inscripció a les seves activitats, formacions i tallers, legitimada per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en la inscripció, Article 6.1.b RGPD.

Conservació:

Les seves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van ser recollits finalitats i tractats, una vegada que aquestes finalitzin es destruiran i guardarem únicament els estrictament necessaris per poder resoldre reclamacions.

Destinataris de les seves dades:

Les seves dades no seran cedides a tercers, tret que sigui estrictament necessari per al desenvolupament d’alguna de les nostres activitats o per obligació legal.

Drets de les persones interessades:

Com a persona usuària del web www.feate.org, té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament d’aquestes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions.

Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb la FETAE dirigint-se a secretaria@feate.org.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant www.aepd.es.