Proposició de llei de gent gran

Dues persones membres de la jutna de la FEATE han comparegut al Parlament de Catalunya per compartir el seu posicionament sobre la Proposició de Llei de la Gent Gran.

El 31 de gener ho va fer la Sra. Montserrat Falguera, presidenta de la  FEATE i co-coordinadora del grup de treball d’envelliment de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Falguera, en nom de la Taula, ha celebrat que la proposició de llei “situï entre els seus objectius la millora del benestar físic, psíquic i social de les persones grans; la garantia de la seva participació i inclusió en tots els àmbits de la vida i l’establiment de mesures per evitar la seva discriminació”. 
Ha proposat que es parlés de llei de les persones grans i no de la gent gran, ha proposat  deixar d’associar l’envelliment a una edat concreta per garantir que no en quedi fora cap persona, i ha convidat a consultar la proposta del “Nou model d’acompanyament a l’envelliment” fruit del treball en xarxa i del consens de les entitats de la Taula. 

I el 14 de febrer ho ha fet el Sr. Joaquim Amaré, en representació de la FEATE.

Amaré ha defensat la necessitat d’una llei per a es persones grans de la població de Catalunya: “És essencial per assegurar el seu benestar, protecció i participació en la societat.”. 

“La dignitat humana és un dret inviolable, i l’edat i la dependència no poden justificar restriccions a cap dels drets humans ni a les llibertats civils inalienables reconegudes per les normes internacionals i consagrades en els respectius ordenaments jurídics de cada país. (…) La vellesa, ser gran, no és una malaltia, és un privilegi.”

En la seva intervenció ha exposat les necessitats actuals: 

– Una xarxa de centres residencials per a persones grans, que cobreixi de forma suficient tot el territori català, amb criteris de proximitat, i eliminant les llistes d’espera en les prestacions de serveis i accés a recursos residencials o d’altra mena.

– Acabar amb la triple imposició que suporten les persones grans: impostos al llarg de la vida laboral, copagament en la prestació de determinats serveis i, al fixar la residència en un recurs residencial, aquest ha de pagar perquè vingui a passar visita un metge de la sanitat pública.

– Acabar amb la bretxa digital que afecta específicament les persones grans i en territoris de zones rurals i petits municipis.

– La coordinació entre els serveis d’atenció primària i els serveis sanitaris especialitzats com a garantia d’una millora en la qualitat de l’atenció sanitària. Així com una ràpida aplicació de la llei de l’Agència d’Atenció Integral Social i Sanitària.

– Millorar les condicions laborals de les persones treballadores del sector d’atenció a l’envelliment, equiparant-les a les treballadores de la funció pública.

pdf
2 MB
18
Nou model d’acompanyament a l’envelliment
1 document
Shopping Basket