PROJECTES

Inici » Què fem » Projectes

Equipaments per un envelliment saludable i sostenible

El projecte vol desenvolupar el model de residència i espais d’atenció a les persones grans per tal de disposar d’equipaments per un envelliment més saludable i més sostenible.

S’han definit un total de 8 eixos estratègics

Alguns dels eixos ja tenen una eina que permet diagnosticar la situació de cada entitat; pels eixos que no en tenen, volem desenvolupar una eina d’autodiagnosi i la posterior implementació en les entitats. I acompanyarem a les entitats a assolir aquest repte, com sempre hem fet a la FEATE al llarg de la història.

És un model holístic i transversal que es pot aplicar a altres equipaments. I així ho hem fet amb Alena, el projecte Singulars compartit amb Vector5 i BATEC, que ha estat reconegut per l’Ajuntament de Barcelona com una bona idea per canviar el món 2022.

ACCEDIU A L'ÀREA PRIVADA

Eina d'autoavaluació ACP

Un grup de professionals està portant a terme el desenvolupament de l’eina d’autoavaluació de la implantació del model d’Atenció Centrada en la Persona.

ACCEDIU A L'EINA D'AUTOAVALUACIÓ